Proces přijetí do zaměstnání

CESTA KE SKVĚLÝM VĚCEM ZAČÍNÁ ZDE.

Vždy máme zájem o jedinečné osoby s potenciálem pomoci nám podnikat, pracovat pro naše zákazníky a růst spolu s naším dynamickým a celosvětovým týmem. Náš důkladný proces přijímání do zaměstnání a výběru zaměstnanců byl vytvořen tak, aby našel ty nejlepší kandidáty na příslušné pozice a zajistil dlouhodobý úspěch.

POSTUPY SPOLEČNOSTI CATERPILLAR PŘI PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Proces výběru společnosti Caterpillar je navržen tak, aby posoudil vaše dovednosti a vlohy a porovnal je s pracovními pozicemi, které nabízíme. Během procesu výběru budete mít příležitost dozvědět se více o společnosti Caterpillar a informovat nás o svých jedinečných zkušenostech. Náš proces výběru sestává ze čtyř fází:

1. Vyplnění žádosti a formulářů.

Během této fáze procesu zodpovíme všechny dotazy, které k zaměstnání u společnosti Caterpillar můžete mít. V této fázi nám poskytnete informace o předchozích zaměstnáních a vyplníte formuláře o zkušenostech a praxi.

2. Testy.

Tyto testy nám pomohou posoudit vaše schopnosti a dovednosti související s pracovní pozicí.

3. Pozvání k pohovoru.

Po úspěšném absolvování testů můžete být pozváni ke komplexním pohovorům, které posoudí vaše výsledky a kvalifikace. V této fázi může být kontaktována osoba, která může poskytnout reference pro ověření informací týkajících se vašeho dřívějšího zaměstnání.

4. Pracovní nabídka.

Na základě výsledků pohovoru vám může být předložena pracovní nabídka. Po pracovní nabídce budete muset poskytnout informace o zdravotním stavu a možná budete nutné absolvovat lékařské vyšetření, abychom mohli určit vaše správné pracovní zařazení.

Na pohovoru u společnosti Caterpillar máte příležitost promluvit o svých zkušenostech a dozvědět se více o naší společnosti. Nejlépe uděláte, když na pohovor přijdete s pozitivním přístupem a připravení podle těchto tipů:

 • Věnujte pozornost svému vzhledu.
 • Zjistěte si, kam na pohovor jít.
 • Pro cestu na pohovor si vyhraďte dostatek času.
 • Buďte připraveni hovořit o svých pracovních zkušenostech, vzdělání a společenském prostředí souvisejícím s prací, kterou hledáte.
 • Buďte přátelští, uvolnění, buďte sami sebou.
 • Pozorně naslouchejte.
 • Připravte si promyšlené dotazy.

Pracovník, který s vámi pohovor povede, vám může položit například tyto otázky:

 • Povězte mi o práci, kterou jste dělali a která vyžadovala, abyste věnovali velkou pozornost detailům. Jak jste s tím byli spokojeni nebo nespokojeni a proč?
 • Všichni jsme v pracovních životech pocítili stres. Povězte mi o pracovních situacích, které vám stres způsobují. Jak takový stres obvykle zvládáte?
 • Povězte mi o nejobtížnější změně, které jste v zaměstnání čelili. Co jste udělali a jaké to mělo výsledky?
 • Popište situaci, kdy jste viděli problém a provedli jste kroky k jeho vyřešení, namísto abyste čekali, až to udělá někdo jiný. Jaké kroky jste provedli? Co vás k provedení kroků přimělo a jaké měly vaše kroky výsledky?

Informace pro všechny uchazeče

Společnost Caterpillar Inc. se podílí na programu E-Verify. Společnost Caterpillar poskytuje americkému úřadu sociálního zabezpečení (Social Security Administration neboli SSA) a v případě potřeby také ministerstvu vnitřní bezpečnosti (Department of Homeland Security neboli DHS) informace z formuláře I-9 každého nového zaměstnance za účelem potvrzení pracovního povolení. Federální zákony vyžadují, aby všichni zaměstnavatelé ověřovali totožnost a oprávněnost k zaměstnání u všech osob přijatých do zaměstnání v USA. Pokud státní správa nemůže pomocí programu E-Verify ověřit, zda jste oprávněni pracovat, musí vám společnost Caterpillar Inc. poskytnout písemné pokyny a příležitost kontaktovat úřad SSA a ministerstvo DHS, než vůči vám podnikne nepříznivé kroky včetně ukončení vašeho pracovního poměru.


Tipy Pro Absolvování Pohovoru
Další informace
Test z distribučních postupů
Stáhnout soubor ve formátu PDF
Test z provozních postupů
Stáhnout soubor ve formátu PDF
Caterpillar Support Practice Test
Stáhnout soubor ve formátu PDF