Technické obory

Nápady jsou důležité. U nás můžete vdechnout život těm svým.

Navrhujte stroje schopné autonomního hloubení, nakládání a přepravy. Vytvářejte digitální simulace terénního výkonu dosud nevyrobených součástí. Používejte 3D tisk pro vytváření dílů, které lze vyrábět udržitelnějšími způsoby. Inženýři společnosti Caterpillar všemi těmito a mnoha dalšími způsoby vytvářejí koncepty nápadů, které se v našich továrnách mění ve skutečné produkty – a po celém světě umožňují pokrok. Hledáme inženýry ze všech oborů, především pak:

  • Inteligentní osobnosti schopné praktického řešení problémů
  • Osobnosti s dobrými komunikačními dovednostmi schopné vyjadřovat komplexní myšlenky
  • Ambiciózní osobnosti ochotné se osobně zapojit a převzít iniciativu
  • Inovátory s vášní pro nové nápady a neustálé zlepšování

Vybudujte si kariéru – nebo tři či čtyři různé kariéry.

Bez ohledu na to, v čem tkví vaše vášeň – ať již v oblasti chemie, elektrotechniky, materiálů, mechaniky, metalurgie či jinde – zde se budete cítit jako doma. Inženýři pracují prakticky v každém oddělení naší společnosti. Jako inženýr vývoje produktů se můžete podílet na výzkumu nových technologií, navrhovat nové stroje a motory, vytvářet softwarová řešení nebo testovat a ověřovat návrhy produktů.

Ve skutečnosti to vše můžete dělat i v průběhu své kariéry ve společnosti Caterpillar. Doporučujeme, abyste prozkoumali různé oblasti inženýrství nebo se přesunuli do jiných rolí v oblasti marketingu, výroby, analýzy nebo v jiných oblastech činnosti společnosti. Účastníci našeho rotačního programu vystřídají za pouhých 12 až 18 měsíců až pět různých pracovních pozic. Ostatní programy profesního rozvoje nabízejí podobné příležitosti k učení, navazování kontaktů a rozvoji. A příležitosti k dobrovolnictví – například komunitní programy STEM v místních školách – vám umožňují sdílet informace o tom, jak moc je inženýrství důležité pro každou komunitu.