Komunikace

Příležitost vyprávět příběhy, na kterých záleží.

Jen málo firem může vyprávět takové příběhy jako společnost Caterpillar – od produktů umožňujících zásobování malých afrických vesnic tekoucí vodou přes autonomní technologie pro zajištění bezpečnosti horníků až po 3D tisk umožňující udržitelnější výrobu dílů. Při sdílení těchto příběhů – za zdmi našich závodů i způsoby schopnými motivovat naše zaměstnance po celém světě – spoléháme na vaše dovednosti. Jako součást oddělení komunikace společnosti Caterpillar uspějete, pokud:

  • Máte dobré dovednosti v oblasti písemného projevu a správy projektů
  • Víte, jak dosáhnout propojení s různým publikem
  • Jste kreativní, schopní inovovat hodnoty a podstupovat riziko
  • Víte, jak zjednodušit komplikované nebo technické nápady
  • Jste schopni se naučit navigaci ve složitých organizacích a správě změn

Spolupracujte s našimi vedoucími pracovníky – a také se jedním z nich staňte.

Jeden den můžete psát článek o inovativních technologiích v našich výrobcích pro první stranu novin a další den organizovat mezinárodní setkání nebo plánovat návštěvu zástupců médií v některém z našich závodů. Zaměstnanci oddělení komunikace společnosti Caterpillar jsou součástí všech aspektů podnikání. Ať již pracujete v oblasti podnikové komunikace, v obchodní jednotce nebo s vlastníkem procesu, vždy budete mít místo u stolu vedoucích pracovníků řídících strategické směřování organizace. Chápou užitnou hodnotu dobré komunikace a budou se na vás obracet jako na důvěryhodného poradce a konzultanta.

Stanete se také součástí celosvětové sítě odborníků v oblasti komunikace, kteří spolupracují při zajišťování posloupnosti našich sdělení – a vzájemně si pomáhají s rozvojem a růstem. V tomto oboru naleznete mnoho příležitostí pro rozvoj své role, budování svých dovedností a přesun na nové pracovní pozice. Čerství absolventi univerzit mají možnost se zapojit do našeho programu profesního rozvoje – tříletého rotačního programu zahrnujícího možnosti v oblasti navazování kontaktů, školení a poradenství.