USA

Program stáží na částečný úvazek pro USA

Stážisté pracující na částečný úvazek musí od začátku předvádět své silné stránky a aplikovat své znalosti, aby nám pomáhali budovat lepší svět.

Naši stážisté pracující na částečný úvazek mají příležitost získat na různých pracovních pozicích praktické, podnětné a smysluplné zkušenosti a přitom pracovat pro světového lídra v oblasti inovací, technologií a výroby.

Napříč USA jsou k dispozici pracovní příležitosti v oblastech účetnictví, řízení příjmů, komunikace, techniky, ochrany životního prostředí, zdraví& a bezpečnosti, financí, lidských zdrojů, informačních technologií, dodavatelského řetězce, logistiky, výroby / provozu, marketingu, analytiky a nákupu.

Požadavky:

  • Minimální kumulativní průměr známek 2,8 / 4,0 (bez zaokrouhlování) nebo 3,0 / 4,0 v závislosti na funkční oblasti
  • Student prezenčního studia (12 semestrálních hodin), který navštěvuje čtyřletou univerzitu a před zahájením stáže dokončil 12 semestrálních hodin v dojezdové vzdálenosti od závodu, kde bude pracovat
  • V případě přechodu z dvouleté univerzity student dokončil 12 semestrálních hodin na čtyřleté univerzitě před zahájením stáže
  • Legální oprávnění pracovat v USA

Náhrady a benefity

Stážisté pracující na částečný úvazek obdrží dostatečné náhrady v podobě konkurenčního platu. Náhrady jsou založeny na počtu semestrálních hodin, které jste dokončili během studia bakalářského či magisterského programu nebo doktorátu. Stážisté pracující na částečný úvazek mohou také využívat zaměstnaneckých slev na zboží Caterpillar, mobilní tarif, počítače a další výhody.

Další kariéra

Když vaše stáž skončí, existuje vysoká šance, že vaše spojení se společností Caterpillar bude pokračovat. Mnoha našim stážistům začne v těle proudit „žlutá krev“ a stanou se součástí týmu Caterpillar buď přímo, nebo jako podnikoví stážisté. Poznejte nás a vyberte si cestu, která je pro vás ta pravá.

Jak podat žádost

Zájemci by se měli informovat o náborových příležitostech společnosti Caterpillar v kariérním centru své univerzity. Pokud si chcete prohlédnout seznam nabízených pracovních příležitostí a podat žádost, zašlete online žádost a životopis prostřednictvím stránky caterpillar.com/careers.