Program rozvoje vůdčích dovedností v oblasti techniky

Novou generací vůdčích osobností jste vy.

Společnost Caterpillar najímá přední talenty – a hlavním cílem Programu rozvoje vůdčích dovedností v oblasti techniky je výchova nové generace vůdčích osobností a technických odborníků pro oblast průmyslu.  Účelem programu LTDP společnosti Caterpillar je usměrnit vaše schopnosti a energii prostřednictvím náročných rotačních pracovních pozic, technických školení a ostatních příležitostí k rozvoji ve snaze naplnit vaše osobní i kariérní ambice.

Program LTDP vám nabízí možnost se široce seznámit s fungováním společnosti Caterpillar, převzít odpovědnost za nejrůznější projekty, spolupracovat s celosvětovým týmem, vyzkoušet si různé pracovní pozice a zahrnuje cennou možnost navázat kontakty na všech úrovních vedení společnosti Caterpillar. Zjednodušeně řečeno – až jako účastník programu LTDP vstoupíte do kteréhokoli závodu společnosti Caterpillar…vaši kariéru již nic nezastaví.

Bez ohledu na to, v čem tkví vaše vášeň – ať již v oblasti nákupu, dodavatelského řetězce, provozu, výroby nebo ochrany zdraví a bezpečnosti – zde se budete cítit jako doma. Najímáme kandidáty z nejrůznějších oborů, ale především hledáme:

  • Inteligentní osobnosti schopné praktického řešení problémů
  • Osobnosti s dobrými komunikačními dovednostmi schopné vyjadřovat komplexní myšlenky
  • Ambiciózní osobnosti ochotné se osobně zapojit a převzít iniciativu
  • Inovátory s vášní pro nové nápady a neustálé zlepšování

Oblast výrobních technologií

Tříletý program rotace po několika pracovních pozicích se zaměřením na budování technických kompetencí v oblasti výrobních technologií a rozvoj v oblasti jakosti, obrábění, montáže a řízení dodavatelského řetězce.

Další informace

Oblast vůdčích dovedností v provozu

Tříletý program rotace po několika pracovních pozicích se zaměřením na budování technických kompetencí a vůdčího potenciálu v oblasti řízení provozu a dále na rozvoj v oblasti výrobních technologií, jakosti, řízení dodavatelského řetězce a nákupu.

Další informace

Oblast řízení dodavatelského řetězce

Tříletý program rotace po několika pracovních pozicích se zaměřením na budování technických kompetencí pro správu dodavatelského řetězce společnosti Caterpillar v oblasti materiálového plánování, plánování poptávky a objednávek, řízení zásob, plánování logistiky a balení.

Další informace

Oblast ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (EHS) v průmyslu

Dvanáctiměsíční program s rotací po dvou pracovních pozicích, který je zaměřen na budování technických kompetencí v oblastech problematiky životního prostředí, průmyslové hygieny a bezpečnosti.

Další informace

Oblast zásobování

Tříletý program rotace po několika pracovních pozicích se zaměřením na technické aspekty řízení nákupu a zásobování, výrobní kvality, správy dodavatelů a dohledu nad provozem.

Další informace