Oblast chemického inženýrství

Vdechněte život svým experimentům.

Rozvojový rotační program pro oblast inženýrství (ERDP) – Chemie se zaměřuje na chemické produkty a procesy související se všemi našimi produkty – od velkých důlních vozidel až po malé součásti. Budete spolupracovat s týmy působícími v oblasti výzkumu a vývoje, produktového inženýrství, rozvoje výroby a dodavatelů za účelem zlepšování procesů, materiálů, designu...a ekologie.

V průběhu tohoto programu vystřídáte několik pracovních pozic, které vám pomohou s růstem a rozvojem vaší kariéry. Nejprve strávíte 18 měsíců v oddělení technologií výrobních procesů. Dalších 18 měsíců strávíte v oblasti výzkumu, tepelné úpravy, návrhu produktů či materiálového nebo ekologického inženýrství. Jakmile program dokončíte, umístíme vás na pracovní pozici v některém z našich závodů v USA.

Hledáme inženýry, kteří mají:

  • minimální průměr známek GPA: 3,0 na stupnici do 4,0 (bez zaokrouhlování),
  • bakalářský titul z chemického inženýrství, výrobních technologií nebo chemie,
  • nadšení pro vůdčí přístup k práci a technologie,
  • ochotu se přestěhovat.

Informační brožura pro oblast chemického inženýrství