Program profesního rozvoje v oblasti analytiky

V našem pojetí se analytika zabývá kombinováním údajů, matematického a statistického modelování a znalostí podnikání za účelem pochopení a podpory činností přinášejících užitnou hodnotu nám i našim zákazníkům. V rámci Programu profesního rozvoje pro oblast analytiky poznáte do hloubky naše podnikání i analytické nástroje a techniky a získáte schopnost vytvářet si názory založené na údajích, které mohou sloužit pro podporu rozhodnutí v oblasti podnikání.    

Mezi typické problémy patří určování nejefektivnějších způsobů pro splnění emisních norem motorů, určování hlavních důvodů růstu výdajů na zdravotní péči, doporučování optimálního dodavatele dílů, identifikace dílů s největším potenciálem pro úsporu nákladů, identifikace prodejů a poskytování podpory při analýze vysokoprofilových podnikových projektů, jako jsou projekty pro strategický rozvoj.

Potřebujeme lidi, kteří mají:

  • Minimální kumulativní průměr známek GPA:   3,0 na stupnici do 4,0
  • Dovednosti pro efektivní komunikaci a jsou orientováni na týmovou práci
  • Znalosti nástrojů pro oblast statistiky, vyhledávání dat a vizualizaci
  • Schopnost používat kvantitativní metody aplikované na problémy v oblasti obchodu