Program stáží pro oblast Asie a Pacifiku

Naši stážisté jsou od samého počátku motivováni k vytváření věcí, na kterých záleží.

Podnikový program stáží společnosti Caterpillar poskytuje studentům příležitost získat na různých pracovních pozicích praktické, podnětné a smysluplné zkušenosti, a přitom pracovat pro předního světového výrobce vybavení pro stavebnictví a těžební průmysl, naftových motorů, motorů na zemní plyn, průmyslových plynových turbín a diesel-elektrických lokomotiv. Nevyrábíme jen skvělé produkty, kombinujeme je také s nejnovějšími digitálními technologiemi a analytickými funkcemi, díky nimž můžeme řešit problémy zákazníků a předvídat jejich potřeby.

Příležitosti ke stážím jsou k dispozici v oblastech účetnictví, komunikace, techniky, ochrany životního prostředí, &zdraví a bezpečnosti, financí, lidských zdrojů, informačních technologií, logistiky, výroby, marketingu, nákupu a cenové politiky / řízení příjmů. Možnosti závisí na vašich zájmech, průběhu studia a dostupnosti volných pozic.

Program nabízí například tyto výhody:

  • Akce budující týmové vztahy a seznámení s pravidly obchodního chování
  • Exkurze ve výrobních zařízeních, kde uvidíte, jak se vyrábí železo a stroje
  • Budování kontaktů na vedení a další profesionály
  • Zjištění dalších informací o kariérních příležitostech ve společnosti Caterpillar

Požadavky:

  • Uchazeč musí být právně způsobilý k vykonávání stáže v zemi podání žádosti a ihned ani v blízké budoucnosti nebude požadovat sponzorství pracovního víza.
  • Minimální věk studenta musí být v souladu s případnými místními zákony.
  • Žádost o stáž mohou podávat aktivní studenti základních nebo postgraduálních vysokoškolských studijních programů, odborných profesních programů, vyšších odborných škol a vysokých škol polytechnických a studenti jiných profesních vzdělávacích kurzů nebo jejich ekvivalentů
  • Student musí poskytnout potvrzení o studiu s aktuálním datem nebo platný průkaz studenta a dále doklady o průběhu studia pro podporu jeho žádosti.

Náhrady a benefity

Podnikoví stážisté obdrží dostatečné náhrady v podobě konkurenčního platu, placené dovolené a placených dnů nemocenské (v souladu s místními pravidly) na jednu stáž.

Jak podat žádost

Zájemci by se měli informovat o náborových příležitostech společnosti Caterpillar v kariérním centru své univerzity. Pokud si chcete prohlédnout seznam nabízených pracovních příležitostí a podat žádost, zašlete online žádost a životopis prostřednictvím stránky caterpillar.com/careers.

 

Kontaktní údaje:

Jméno – Nidhi Gupta

Telefonní číslo – +9144 3310 6581

E-mail: Gupta_nidhi@cat.com